Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Hoffmann Horst

PR 016: Šoaaka

PR 016: Šoaaka

Hoffmann Horst

Máme říjen roku 1331 nového galaktického letopočtu. Situace v Mléčné dráze je mimořádně napjatá. Galaktické velkoříše Arkonidanů a Pozemšťanů těžce vyzbrojeny stojí proti sobě.
Hyperbouře činí z mezihvězdného cestování extrémně riskantní záležitost, jsou však pouhými symptomy mnohem hlubší změny: zvyšuje se „hyperimpedance", následkem toho vypovídají službu přístroje fungující na pětidimenzionální energie.
K tomu se přidává ještě nový fenomém, když se náhle v oblasti Mléčné dráhy objevují neznámá hvězdná seskupení, jež prozatím ještě nelze navštívit pomocí konvenčních prostředků. Například v sektoru Hayok se objevil tajuplný „hvězdný oceán Jamondi" - a v něm zmizel Lotho Keraete, posel superinteligence ID, spolu s ním také Perry Rhodan a Atlan.
Zemi však mezitím čeká jiné překvapení: objevuje se Šoaaka...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 016


PR 023: Schůzka s věčností

PR 023: Schůzka s věčností

Hoffmann Horst

Myšob Gucky narazil poprvé na „Moc Jedenácti", když Perry Rhodan zabloudil do M 82, sídelní galaxie negativní superinteligence Seth-Apophis: je tomu už skoro devět set let. Tehdy Gucky dal planetě jméno Gucklon a tajemnou Jedenáctku nazval „gucklonskými bytostmi", třebaže věděl, že odtud zcela jistě nepocházejí.
Nikdo nikdy zcela neodhalí, co má tato tajuplná moc vskutku za lubem. Podle jednoho starého a takřka zapomenutého proroctví se prý objevují vždy znovu při jisté velké číselné konjukci letopočtu, který je pro Pozemšťany naprosto neznámý. V roce 1332 n.g.l. vlastně vůbec nikdo vážně neočekává, že by mohlo dojít k dalšímu kontaktu s těmito bytostmi. Problémy, jež musí Mléčná dráha řešit, jsou příliš velké: výpadek všech technologií na bázi hyperenergie, objevení cizích seskupení hvězd, konflikty galaktických supervelmocí...
Ale osud vítězí nad politikou - a tak se uskuteční Schůzka s věčností...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 023


PR 045: Občanská garda

PR 045: Občanská garda

Hoffmann Horst

Zatímco se Mléčná dráha stále ještě musí potýkat s hyperimpedančním šokem a jeho následky, úplným selháním galaktické špičkové techniky, domovská planeta Perryho Rhodana se už zase nachází v zorném poli vyšších mocností.
Naše Slunce - metaforicky nazývané „šestidimenzionální třpytivý klenot" - podle všeho ukrývá už po miliony let mrtvé pozůstatky superinteligence Archetim. Právě ony jsou už po více než půl roku kýmsi na velkou vzdálenost vysávány. Ten, kdo to má na svědomí, je zřejmě identický s bohem záhadného kultu, který od té doby získává na Zemi stále více příznivců.
„Učedníci" Gon-Orbhonovi, především jejich charismatický apoštol Carlosch Imberlock požadují, aby se lidstvo zřeklo veškeré techniky - a jsou připraveni své požadavky prosazovat i silou. Třebaže důkazy pro to neexistují, mnozí stoupenci Gon-Orbhonovi se stávají sebevražednými atentátníky.
Vláda LSP nemůže oficiálně nic podniknout - což občany Země stále víc popuzuje proti kultu samotnému. Tak je založena Občanská garda Terrania...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 45


PR 055: Věčný zahradník

PR 055: Věčný zahradník

Hoffmann Horst

Záchrannému týmu v čele se Zephydou se podaří úspěšně přistát a s pomocí Lyreseym začíná hledat zprávu, kterou tu mohly zanechat dávno zemřelé Hlídky. Zpočátku nemá nikdo z členů výpravy tušení o tom, že je sleduje "Věčný zahradník", který v jejich příběhu ještě sehraje klíčovou roli.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 55


PR 060: Smrt z hvězd

PR 060: Smrt z hvězd

Hoffmann Horst

Na Zemi a planetách osídlených lidmi se píše rok 1333 n.g.l. Experimentální kosmická loď RICHARD BURTON pod velením nositele aktivátoru Reginalda Bulla je na velké cestě: navzdory omezeným technickým možnostem a enormním nárokům na energii, přístroje a personál letí loď do Velkého Magellanova oblaku. Odtud Zemi ohrožuje duchovní moc známá dosud jen svým jménem : Gon-Orbhon, spící bůh, bůh zkázy. Coby nepřítel techniky se projevuje prostřednictvím svého proroka Carlosche Imberlocka a zástupu fanatických vyznavačů - krom jiného i sebevražedných atentátníků - a představuje nebezpečí pro celou Zemi. Aby ho zastavili, musejí lidé zničit zlo od kořene.
Ve Velkém Magellanově oblaku narazil Reginald Bull na hvězdnou mlhovinu, chráněnou jakousi strašlivou ničivou zbraní. RICHARD BURTON proniká do mlhoviny Tarantule... A na jednom malém, bezvýznamném světě této mlhoviny má mezitím jeden z jeho obyvatel sen, že se blíží SMRT Z HVĚZD...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 60


PR 061: Hvězdokupa Arphonie

PR 061: Hvězdokupa Arphonie

Hoffmann Horst

Po těžkém letu skrze dálkovou cestu se Rhodan, Atlan a lidé z MEČE ocitnou v hvězdokupě Arphonie. Ačkoli se vůbec neobjevili v blízkosti zámku Kherzeš, dostali se do středu sršního města a prakticky od první minuty musí prchat před nemilosrdnými pronásledovateli. Kromě jednotek Kybb–Cranarů a Kybb–Trakenů se systém s druhým koncem dálkové cesty hemží tisíci loděmi až dosud neznámého typu. Jde o diskovitá plavidla o průměru 1 200 metrů, vysoká 700 metrů a vybavená šesti válcovitými moduly na svrchní a šesti na spodní straně. Kromě toho jsou zde rozmístěni Kybb–Titáni, kteří se také účastní stíhání vetřelců. Zephydě se s největší námahou podaří s mečem vstoupit i při minimální rychlosti do hyperprostoru. Lovci však bionický křižník po vynoření z nadsvětelného letu rychle vypátrají, takže Motanové mají málo času na odpočinek...

  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 61


PR 069: Paragonový kříž

PR 069: Paragonový kříž

Hoffmann Horst

Na útěku před kybernetickými ozbrojenými silami nezbyla Perrymu Rhodanovi jiná úniková cesta než hroutící se transportní médium Distanční stopy. Jenže nyní bionický křižník MEČ uvázl v Arphonijské hvězdokupě, přímo v srdci nepřátelské moci. Nachází se zde také Ochránkyně Carya Andaxi. S ní uzavřeli Perry Rhodan, Atlan a Motany pod velením své hvězdné královny Zephydy, „Alianci morálky“. Prvotním cílem zůstává zneškodnění Tagga Kharzaniho, vládce ze zámku Kherceše. Aby však mohli udeřit s jistou vyhlídkou na úspěch, potřebují spojenci stejně jako předtím nové Ochránce. Ty však může do plnohodnotného postavení vyzdvihnout jen jediná instance. A tou je Paragonový kříž...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 069


PR 070: Komando smrti

PR 070: Komando smrti

Hoffmann Horst

Na útěku před kybernetickou vojenskou mocí se Perry Rhodan vrhl do hroutícího se transportního média zvaného Distanční stopa: I když to vyšlo, bionický křižník Meč od této chvíle uvázl v Arphonijské hvězdokupě, přímo v centru nepřítelovy moci.

Sídlí zde rovněž ochránkyně Carya Andaxi. Spolu s ní vytvořili Rhodan, Atlan a Motany pod velením své hvězdné královny Zephydytakzvanou Alianci morálky. Primárním cílem zůstává porážka Tagga Kharzaniho, nepřítele ve stínu. Spojencům se už zadařil první husarský kousek: Kybbům přímo před nosem dokázali vypátrat Paragonský kříž a přimět ho, aby se připojil k Alianci.

Zatímco Paragonský kříž a Carya Andaxi představují pomoc spíš v oblasti spirituální a mentální, dosud chybí vojenské strategické informace. Atlan vyráží na cestu, aby je opatřil - a s ním KOMANDO SMRTI...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 070


PR 074: Vládce hvězdokupy Arphonie

PR 074: Vládce hvězdokupy Arphonie

Hoffmann Horst

Perry Rhodan, bojující proti kybernetickým vojenským silám, se momentálně nachází v hvězdokupě Arphonie, v bezprostřední blízkosti zámku Kherceše. Odtud hvězdokupě vládne Tagg Kharzani, strašný vladař zahalený tajemstvím.

Spolu s ochránkyníCaryou Andaxi vytvořili Perry Rhodan, Atlan a Motany pod velením hvězdné královny Zephydy takzvanou Alianci morálky. Když přišla zpráva o zničení Atlanova křižníku Elebato, zdálo se, že je vše ztraceno.
Avšak pozemšťan se nevzdává: třebaže je utajená planeta Šedopěnná napadena velkou kybbskou flotilou, organizuje Perry Rhodan obranu. Teprve když dorazí pomoc, jež nemůže být neočekávanější, je bitva rozhodnuta: Šedopěnná a její obyvatelé přežili.

Mezitím Tagg Kharzani čeká na návrat flotily: podivně vyhlížející humanoid je odpadlý ochránce...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 074


PR 084: Temné meče

PR 084: Temné meče

Hoffmann Horst

84. sešit nekonečných příběhů Perryho Rhodana.
Moc Gon Orbhona na zemi stále sílí, pozemští vědci nacházejí v nitru Slunce psiomateriální pole a první průzkumy dokazují,
že se jedná o posmrtné pozůstatky superinteligence, které leží v srdci Slunce již miliony let a jejichž energie je nyní odčerpávána...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 084


PR 094: Hrdina každým coulem

PR 094: Hrdina každým coulem

Hoffmann Horst

94. sešit SF série Perry Rhodan - Hvězdný oceán.
Protože sídlo boha Gona O je na dvou místech současně a na planetě Parrakhu ve Velkém Magellanově oblaku
byl zásah pozemšťanů úspěšný, mají nyní obyvatelé Země možnost zasáhnout na místě druhém, na úpatí Vesuvu,
kde je umístěno "relé"...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 094


PR 107: Krystalová burza

PR 107: Krystalová burza

Hoffmann Horst

Terminální kolona plíživě proniká do galaxie, přestože ve Sluneční soustavě byla kolonová pevnost zničena,
její velitel uprchl a lidé dosud nemají ponětí, jak vážná je situace...
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 107(7)


PR 109: Sloupy beze stínů

PR 109: Sloupy beze stínů

Hoffmann Horst

Perry Rhodan, sešit 109 /9. sešit série Terranova/.
Pozemšťané sice zničili kolonovou pevnost, určenou pro Sluneční soustavu, ale po celé Mléčné dráze vznikají další...
Perry Rhodan vysílá ministra obrany na misi dobré vůle k novým koloniím Ligy...
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 109(9)


PR 113: Neporazitelní

PR 113: Neporazitelní

Hoffmann Horst

Stotřinácté pokračování SF série Terranova z cyklu Perry Rhodan.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 113(13)


PR 123: Spáči ze Země

PR 123: Spáči ze Země

Hoffmann Horst

Zemi hrozí útoku traitanků. Velkou pozornost médií si zasluhuje rovněž odhodlání asi 500 rodičů a příbuzných dětí, které se staly součástí Nuklea, své potomky najít a ideálně odvést domů. Z toho plynoucí nebezpečí destabilizace Nuklea odvrátí až Perry Rhodan, který je svou promluvou přesvědčí k návratu. Mezitím pomalu naplňují své plány „spáči ze Země“. Podaří se posádce LORETTY 02 v prolomení ochranného štítu Země zabránit?   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 123(23)


PR 124: Děti Země

PR 124: Děti Země

Hoffmann Horst

Perry Rhodan, série Terranova, č. 24 /124/.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 124(24)


PR 127: Galaktický soumrak

PR 127: Galaktický soumrak

Hoffmann Horst

Pokračování Sci-fi série Perry Rhodan - Terranova.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 127(27)RSS

Copyright © 2019 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.